Det ubevidste er ikke ubevidst - det er dig, som er det! Det ubevidste taler et symbolsk billedsprog. Visualiseringer er en måde at kigge direkte ind i det ubevidste og ved hjælp af billeder og visualiseringer får du adgang til denne rigdomskilde.
rivergrande.jpg
 


SYMBOLDRAMA
Symboldrama er en psykoterapeutisk visualiseringsmetode, som er udviklet af den tyske psykiater Hanscarl Leuner (1918-1996) i begyndelsen af 1950'erne. Det er en jungiansk inspireret dagdrømmeteknik, og metoden består i, at du i en let hypnotisk trancetilstand frit associerer og fremkalder forestillingsbilleder ud fra nogle faste grundmotiver. Symboldrama er således en systematiseret visualiseringsteknik, som tager udgangspunkt i dit ubevidste, og under visualiseringen er du hele tiden i dialog med terapeuten.
Under turen gennem det indre sceneri vil du komme til at se og opleve billeder af forskellige ting; det kan være mennesker, dyr, landskabsmotiver, huler eller grotter, som ofte er symboler for konfliktfyldte projektioner. Igennem samtale med terapeuten kan symbolernes dybdepsykologiske betydning afdækkes, således at du opnår forløsning og indsigt i din indre konflikt.
De fleste psykiske problemer indeholder et element af hjælpeløshed, men ved terapeutens hjælp kan du f.eks. gennem symbolkonfrontation opnå reduktion af angst og styrkelse af selvtilliden. Processen mobiliserer således dine indre ressourcer.
Symbolerne er ofte helende i sig selv, fordi de bygger bro mellem modsætningerne i psyken. Symboldannelsen beriger tillige psyken med vækstkime og åbner dermed for en kraftkilde, som kan forandre dit liv i positiv retning.
Symboldrama er en korttidsterapiform, som igennem videnskabelige undersøgelser i Tyskland, har vist sig effektiv overfor:

  • Psykosomatiske lidelser
  • Tvangsneuroser
  • Angsttilstande
  • Borderline-tilstande
  • Anoreksi, bulimi
  • Nervøst hjerte
  • Seksuelle konflikter
  • Psykiske kriser
  • Fobier

DEN PERSONLIGE TOTEMPÆLS PROCES
Sætningen ”svarene findes inde i dig selv” kan måske for mange lyde som lidt af en kliché, men den indeholder meget sandhed. Det er ikke psykologen, som skal fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv, men noget du selv skal finde ud af, for ingen kender dig bedre end dig selv. Med andre ord: Du skal blive bedre til at lytte til dit dybeste indre eller din intuition for at opnå personlig vækst. Men hvordan gør man det? Den hurtigste måde til at opnå indre heling er at åbne for ens ubevidste ressourcer, og dette sker bl.a. gennem mødet med ens indre ”kraftdyr”. Et kraftdyr en indre vejleder, beskytter og ven på den anden side af det vi kalder den normale bevidsthed, og det er muligt at kommunikere gennem både tale og tanker med det. Under mødet med det indre dyr er det dog nødvendigt at have en erfaren guide til at støtte en i processen og i dialogen med kraftdyret.

Kraftdyr har udgjort grundlaget for indiansk eller shamanistisk psykoterapi igennem årtusinder. Du kan selvfølgelig også blot kalde dyret for et dybdepsykologisk symbol, men reelt repræsenterer det en kraftfuld energi indeni dig. Det lyder måske for nogen som ”hokuspokus”, men shamanistisk psykoterapi har faktisk demonstreret sin effekt igennem mere end 40.000 år. Til sammenligning har f.eks. psykoanalysen kun lidt over hundrede år på bagen og har fortsat vanskeligt ved at bevise at den har en reel virkning.

Det skal understreges, at det ikke er nødvendigt at bruge hverken trommer, røgelse eller andre mere eller mindre mysteriøse ritualer for at opnå kontakt med den indre hjælper.

The Personal Totem Pole Process er en dybdevisualiseringsmetode, som er udviklet af den jungianske psykolog og shaman Stephen Gallegos fra New Mexico, USA. Denne metode kombinerer både shamanistiske og østerlandske traditioner, og her arbejder man på et dybere psykologisk plan end i symboldrama.
Under guidet visualisering vil du således møde dine indre kraftdyr, som kommer fra de syv chakrer eller energicentre i kroppen. Ifølge indisk overlevering forbinder chakrerne det fysiske legeme med det spirituelle. Chakrapunkterne korresponderer i øvrigt med vigtige akupunkturpunkter. Hvert chakra er et center for specifikke menneskelige evner, f.eks. har du sikkert hørt om punktet "det tredje øje", som er centret for intuition og psykiske evner. Kimen til psykisk udvikling og selvrealisering ligger slumrende i chakrene, noget, som også grundlæggeren af den analytiske psykologi C. G. Jung har givet udtryk for.
Efter at være blevet sat i en hypnotisk trance vil du være i stand til at forestille dig dine kraftdyr, som spontant udspringer fra de syv chakrer, når der kaldes på dem. Disse dyr er ikke blot dybdepsykologiske symboler, men repræsenterer også meget stærke indre energier.
Dyrene fungerer desuden som dine indre rådgivere, og de vil hjælpe dig med at styrke dit selvværd og opnå den personlige vækst, du søger. Som regel medbringer dyrene et budskab fra dit ubevidste til dig, og de kan endvidere medvirke til at fortrængte oplevelser igen bliver bevidste. Dyrene kan invitere dig til en rejse i det dybeste ubevidste, og der kan derigennem løses op for mange forskellige livsproblemer og indre konflikter. Under visualiseringen er du hele tiden i dialog med terapeuten, som vil støtte dig i processen. Samarbejdet mellem de forskellige chakradyr er også af betydning. Ufred mellem dyrene kan således være en vigtig indikation på indrepsykiske konflikter. Skulle dette indtræffe, vil terapeuten hjælpe med at løse det. Efterhånden som terapien skrider frem, vil dyrene udvikle sig og/eller undergå forvandlinger, ligesom interaktionen mellem dem vil ændre sig i positiv retning. De forandringer, du selv gennemgår i løbet af den terapeutiske proces, vil afspejle sig i dyrenes transformationer. De symbolske billeder, som fremkommer ved visualiseringerne kan i øvrigt efterbearbejdes og forstærkes, hvis man maler eller tegner dem.
Metoden er meget effektiv overfor angsttilstande, spiseforstyrrelser og psykosomatiske lidelser.

brownbear.jpg
Foto: USFWS
Hillebrand, Steve 
 
  
 goose.jpg
Foto: USFWS
U.S. Fish and Wildlife Service
 
  
visualisering.jpg
Foto: USFWS
Steve Hillebrand 
 
 
ulv.jpg
Foto: USFWS
Steve Hillebrand