rygning.gifDe fleste mennesker ved godt, at det er skadeligt for helbredet at ryge. Rygning er en af de vigtigste faktorer ved udvikling af lungecancer, kronisk bronkitis og hjerte-karsygdomme. For nylig er det endog blevet påvist at rygning kan være en medvir-kende årsag til nedsat hørelse. Mødre, som har røget under graviditeten, føder ofte børn, som er undervægtige. Børn, som er opvokset i et hjem, hvor forældrene ryger, har hyppigt både helbreds- og adfærdsproblemer.

Der er altså mange gode grunde til at holde op med at ryge. Alligevel er det utroligt svært for mange at gennemføre det. De færreste er nemlig vidende om at tobak i realiteten er ligeså afhængighedsskabende som f.eks. heroin eller kokain. Problemet er derfor: Hvordan skal det gribes an? Her har hypnose vist sig at være en af de mest effektive tobaksafvænningsmetoder, man kender. Den hypnotiske trance er tæt forbundet med ændringer i vores bevidsthedstilstand, først og fremmest vores opmærksomhed, f.eks. får man tydeligere forestillingsbilleder, og man bliver meget mere modtagelig over for det, som hypnotisøren siger (suggestioner).

Videnskabelige undersøgelser har således påvist, at hypnose er virksom i forbindelse med rygeafvænning og andre former for adfærdsændringer. Antallet af behandlinger afhænger imidlertid af flere faktorer, bl.a. hvor længe man har røget, hvor meget man ryger samt ens egen motivation til at holde op. I de fleste tilfælde vil én behandling være nok til at trangen eller lysten til at ryge fuldstændig forsvinder, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med en eller to behandlinger mere.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 39 90 10 29, hvis du ønsker at holde op med at ryge