Tegneterapi begyndte for alvor at blive udbredt i begyndelsen af 1960'erne, men mange år før havde den schweiziske psykolog C. G. Jung understreget betydningen af at anvende tegninger i psykoterapi til at få ubevidste symboler som led i helingsprocessen frem. Tegneterapi er en speciel form for psykoterapi, som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer. Tegneterapi supplerer udmærket dybdepsykologiske visualiseringsmetoder som f.eks. symboldrama og "Den personlige totempæls proces" (s.d.).

Ved at bruge papir og oliepastelfarver kan terapeuten f.eks. hjælpe dig med at:

•  udtrykke følelser, som er svære at tale om
•  øge selvtillid og selvværd
•  bearbejde eksistentielle problemer
•  afdække følelsesblokeringer, som hæmmer den personlige udvikling
•  mestre kroniske smerter/somatiske sygdomme

De fleste mennesker er ikke vant til at tegne eller male, men dette er faktisk det bedste udgangspunkt for terapien. Den tekniske kvalitet af billedet er ikke det afgørende i tegneterapi. Ved at tegne spontant og intuitivt kommer man hurtigere ind til problemets kerne.
Tegneterapi giver dig bl.a. mulighed for non-verbalt og symbolsk at udtrykke stærke og destruktive følelser på en tryg måde i et støttende miljø. Det er altid lettere at forholde sig til et billede end til sig selv. Ubevidste konflikter kan således afdækkes gennem metoden, og både selvindsigt og selvtillid øges gennem den kreative proces.