svanepar.jpg
(Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Dewhurst, Donna)
 
I parterapi arbejder man på at løse problemer eller konflikter, som parret ikke har været i stand til selv at løse. Målet med terapien er at personerne får en større forståelse for både sig selv og partneren.

Mange problemer og konflikter i et parforhold styres af ubevidste processer. For at opnå varige positive forandringer er det derfor nødvendigt at afdække de uhensigtsmæssige ubevidste mønstre, som ligger bagved konflikten. Til dette formål er hypnose og visualisering effektive terapeutiske værktøjer.

I løbet af terapien vil I således møde ikke bare jeres egne indre "kraftdyr", men også jeres partners. Dette vil ske under en guidet visualisering I laver i fællesskab i løbet af terapien. Disse kraftdyr er ikke bare dybdepsykologiske symboler, men de repræsenterer også meget stærke energier i jeres underbevidsthed, og de vil hjælpe jer med at genfinde glæden og nærheden i jeres parforhold. Målet er at få jeres indbyrdes dyr til at få en god relation til hinanden og samarbejde på en konstruktiv måde. Når dette sker, vil I også opleve positive forandringer i jeres parforhold. I vil opdage, at dette både er en sjov, indsigtsfuld og effektiv måde at arbejde med konflikterne i et parforhold på.