p1000845-kopi.jpg
Maleri af Britta Westhausen 

 

Drømmetydning er en af de ældste former for psykoterapi man kender. Tilbage i oldtiden har tydningen af drømme haft stor betydning. Drømmevarsler blev således taget meget alvorligt af både konger og fyrster og havde ofte en væsentlig indflydelse på de beslutninger, de skulle tage. Dette behøver ikke alt sammen at bero på ren overtro. Nyere videnskabelig forskning inden for f.eks. parapsykologien tyder på at vi under søvnen kan have paranormale oplevelser.
De nordamerikanske indianere opsatte såkaldte drømmefangere (se billede) i deres telte. De gode drømme slap igennem, mens de dårlige blev opfanget af drømmefangeren.
Freud skrev, at drømmene er kongevejen til vort ubevidste. Og drømmene er afgjort den mest direkte adgang til sjælens verden. Gennem vores drømme får vi det reelle indtryk af, hvordan vi har det psykisk. Men drømmenes budskaber til os er sjældent direkte aflæselige, idet de som regel viser sig i symbolsk form. Der findes i dag mange forskellige bøger om drømmetydning både på det alternative marked (f.eks. Cyprianus) og inden for den mere seriøse psykologi, men fælles for dem alle er, at de søger at tolke drømmene ud fra bestemte forestillinger eller teorier. Men drømmenes virkelige natur er endnu mere mystisk. De kommer fra vores dybeste indre, som også er det sted, hvor vores intuition bor og dér hvor vi er mest levende. De er en påmindelse til os om at vende tilbage til hvem vi i virkeligheden er, således at vi igen kan føle os fulde af liv. En drøm er en åbning, en port ind til denne dybere og rigere verden af os selv. Men vi har brug for en guide, som kan ledsage os på denne rejse ind i drømmen. Under drømmearbejdet vil du med terapeutens hjælp møde en indre guide, som kan hjælpe dig med at rejse ind i drømmen dybt nede i dit indre. Hvis du ikke kan huske dine drømme eller måske kun brudstykker af dem, vil du få anvist, hvordan du skal få fat i dem ved hjælp af den indre guide. På denne måde vil du også kunne arbejde med drømme af ældre dato og drømme eller mareridt, som gentager sig. Bagefter vil der være mulighed for både at drøfte og tegne vigtige elementer fra drømmen for på den måde at få dem konkretiseret og efterbearbejdet.